Hvornår blev anstændighed og ordentlighed fy-ord?

Vi oplever i disse dage en voldsom debat omkring flygtninge og indvandrere, især i den borgerlige lejr. Og jeg mener, at tonen desværre bevæger sig i en helt forkert retning.

I min bog er ordentlighed en del af den borgerlige dannelse, og den borgerlige anstændighed er en del af vores socialpolitiske fundament. Dog er netop disse to begreber blevet sprogligt udstødt i dele af det borgerlige Danmark.

Jeg havde forleden et opråb til det borgerlige Danmark om at få friheden tilbage i udlændingedebatten. Sammen med en venstremand og en LAer slog jeg til lyd for, at debatten er kørt af sporet.

Og når man så nu her ser en mandsperson stå på min fødeø og spytte efter flygtninge, så bliver man lidt trist til mode.

Jeg har tidligere skrevet en hel række indlæg omkring mine holdninger til flytgnige- og invandrerdebatten, se fx dette, men det fortsatte skred i retning af DF med Støjberg som bannerfører, har fået mig til at kigge i gemmerne.

Hvad var den borgerlige indstilling til udlændingedebatten for blot fem år siden?

Dengang var jeg landsformand for Konservativ Ungdom, og i vores politikse program var det følgende principper, der var gældende:

– Åbne grænser og lukkede kasser:Frihed indebærer at man kan slå sig ned og søge sin lykke, hvor man vil. Dette er ikke muligt for udlændinge at gøre i Danmark i dag. Som samfund må vi derfor undvære de initiativer og goder potentielle tilflyttere måtte bringe med sig, og det er en skam. Det velfærdssystem vi har i Danmark tiltrækker fattige fra hele verden. Hvis vi i stedet for at lave skrappe regler mod indvandring til Danmark, indskrænker velfærdsstaten til kun at omfatte danske statsborgere, så vil de fattige og ukvalificerede ude i verden ikke være tiltrukket af Danmark, og vi vil kunne åbne grænserne for omverdenen.

– Statsborgerskabet er helligt: Statsborgerskab skal kunne opnås på flere måder. Hvis én af forældrene er dansk statsborger eller man er født på dansk territorium, skal man kunne få dansk statsborgerskab så snart man måtte ønske det. Er man ikke det, kan man få dansk statsborgerskab ved at have arbejdet og betalt skat i Danmark i 7 år. Har man det, har man bevist, at man ønsker at være til gavn for det danske samfund. Har man først Dansk Statsborgerskab på denne vis, så kan det aldrig under nogen omstændigheder tages fra en igen.

– Kriminelle tilflyttere skal hjem: En kriminel tilflytter bør være en selvmodsigelse i sig selv. Bliver man idømt mere end sammenlagt 6 måneders betinget eller ubetinget, er det ensbetydende med øjeblikkelig udvisning, da de er en klar krænkelse af vores gæstfrihed.. Misbrug af landets gæstfrihed er uacceptabel.

– At integration er en individuel sag: Staten kan ikke integrere mennesker i samfundet. Kun personerne selv kan lade sig integrere. Det betyder at i stedet for at lave det ene bekostelige integrationsinitiativ efter det andet, så skal man i stedet fokusere på at stille nødvendige tilbud til rådighed for dem der har brug for det, såsom danskundervisning og lignende. Integration vil være helt naturlig for tilflyttere pga. udsigten til statsborgerskab.

– Flygtninge skal hjælpes i nærområdet: Vi anerkender Danmarks forpligtelser i forhold til at modtage flygtninge fra verdens brændpunkter. Flygtninge skal dog først og fremmest hjælpes i nærområdet, både af menneskelige og økonomiske årsager. Menneskesmugling skal bekæmpes og straffes hårdt som al øvrigt organiseret kriminalitet.

Lad os komme tilbage dertil!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *