runedk_banner_1140x210

RUNE KRISTENSEN
Chefkommunikationskonsulent
hos Danske Bank

Erhvervserfaring

2016 -

Chefkommunikationskonsulent
Group Public Affairs, Danske Bank

2014 - 2016

Seniorrådgiver (PR & Public Affairs)
Policy Group

2012 - 2014

Kommunikationsrådgiver (Account Director/PR Advisor)
Integral A/S

2010 - 2011

Ansat i den konservative pressetjeneste
Christiansborg

2010 - 2010

Politisk assistent for Naser Khader (MF, C)
Folketinget, Christiansborg

2007 - 2010

Landsformand
Konservativ Ungdom

2006 - 2007

Kommunikations- og pressekoordinator
Etnisk Rådgivning, Vollsmose

2004 - 2007

IT-, web- og kontoransvarlig
Odense Konservative Vælgerforening
Uddannelse

2012

Kandidat i Statskundskab - cand.scient.pol.
Københavns Universitet

2007

Bachelor i statskundskab - BA.scient.pol
Syddansk Universitet

2002

Højere Handelseksamen - HH
Lollands Handelsgymnasium

1999

Folkeskolens Udvidede Afgangseksamen - FSU
Humble Efterskole

1998

Folkeskolens Afgangseksamen - FSA
Halsted Avnede Centralskole
Kurser m.v.

2014

Det Konservative Folkepartis talentprogram
Herunder studietur til USA i forbindelse med midtvejsvalget.

2007

IYDU freedom forum
Herunder mødtes med bl.a. David Cameron, Nicolas Sarkozy og John Howard IYDU, Paris

2007

IYDU Council Meeting
Herunder mødtes med bl.a. Margrethe Thatcher og David Cameron IYDU, London

2004

Valgstudietur til det amerikanske præsidentvalg
USA

2003

'Developing Social Cohesion via the knowledge social-vision and reality'
DEMYC, Strassbourg

2001

Collegeophold
Hammersmith and West London College, London

2000

Konsulentkursus
Konservativ Ungdom

1996

Lederuddannelse
Det Danske Spejderkorps
Publikationer m.v.

2014

"Nutidens konservatisme"
Tidsskriftet Replique, Munch & Lorenzen

2012

"Spillet om spillelovgivningen. Lobbyisme i praksis"
Københavns Universitet

2010

Indlæg til debatbogen 'Deltakelse gir integration'
Unge Høyres Landsforbund

2008

Indlæg til debatbogen "EU - en verden til forskel"
Skive Offset

2007

Indlæg til debatbogen "Alternativer om Europas fremtid"
Forlaget Notat

2007

Indlæg til debatbogen "Manifest"
Forlaget Bindslev

2007

'Politisk Islam og Det Liberale Demokrati. Forskelle og ligheder - konflikt eller forsoning'
Syddansk Universitet